maszyny-bezpieczne

Zarówno w przemyśle budowniczym jak też motoryzacyjnym i produkcyjnym, a także wielu innych korzysta się z różnorodnych maszyn oraz urządzeń. Spełniają one określone funkcje i odpowiadają za wykonywanie konkretnych zadań. Jednak ich działanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy spełniają wszelkie wymagane zasady BHP. Dlaczego jest to, aż tak istotne? O tym poniżej.

Każdy pracodawca, który posiada w swoim biznesie maszyny i urządzenia musi dbać o ich dobry stan techniczny i sprawność. Wpływa to bowiem na zdrowie pracowników i operatorów maszyn, a także całe otoczenie. Stare maszyny z pozoru mogą wydawać się sprawne, gdyż działają bez zarzutu. Jednak nierzadko takie urządzenia nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, a to oznacza, że nie nadają się do użytkowania przez pracowników.

Jest to niebezpieczne pod wieloma względami i stwarza zagrożenie, dlatego należy pozbyć się takiej maszyny lub przeprowadzić proces jakim jest dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP. Potrzebne jest tu jedynie zgromadzenie całej dokumentacji dotyczącej maszyny takiej jak instrukcja, dane o maszynie, informacje o środowisku pracy, dokumentów dotyczących remontów i wszelkich prac naprawczych. Na podstawie takich dokumentów dokonuje się oceny stanu maszyny i można stwierdzić czy nadaje się ona do użytku czy też nie.

Aby dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP można było uznać za spełnione pracodawca musi koniecznie wprowadzić wszystkie zalecone zmiany. Mogą to być prace naprawcze, remonty lub ograniczenie wykorzystania maszyny jedynie do konkretnych działań. Spełnienie takich obowiązków jest bardzo ważne, gdyż wpływa na bezpieczeństwo pracowników i może zapobiec wypadkom przy pracy.

Dlaczego spełnianie wymagań BHP w przypadku maszyn jest takie ważne?

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *