bhp

Jak wiadomo, wszystkie firmy, bez względu na to, jaką branżą się zajmują oraz jaka jest specyfika ich pracy, powinny działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym powinny spełniać określone normy, jakie narzucają im przepisy prawa.

Oczywiście, nie każdy zna się na tym, jak prawidłowo powinien funkcjonować zakład pracy, aby w tych przepisach się mieścić, w związku z czym zatrudniony zostaje specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który po pierwsze sprawuje pieczę nad tym, czy na przykład w biurze jest dobre oświetlenie, czy monitory komputerowe są odpowiednio ustawione, czy w firmie są sporządzone instrukcje, które instruują jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia oraz jakich zasad należy przestrzegać w miejscu pracy, a w przypadku firm produkcyjnych, jakie jest dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP – czy spełniają one wymogi.

Jak wiadomo, każdy pracownik, zanim przystąpi do pracy, musi odbyć szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy, na którym zostanie poinstruowany, jakich zasad powinien przestrzegać w zakładzie pracy, jakie są nakazy i zakazy, do których musi się stosować. Jeżeli pracodawca dopuści pracownika do wykonywania czynności bez wcześniejszego odbycia przez niego szkolenia i ta informacja dojdzie do Państwowej Inspekcji Pracy, to takiemu pracodawcy grożą konsekwencje prawne, w związku z czym absolutnie nie powinien tego bagatelizować. Miejmy na uwadze, że jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku w pracy, a nasz pracownik nie będzie miał odbytego szkolenia bhp, to możemy mieć spore problemy.

Jak ważne jest przestrzeganie zasad bhp?

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *