kontrola-maszyn

W każdym miejscu pracy niezbędne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny. Ma to na celu ułatwienie pracownikom funkcjonowania oraz zachowania przez nich zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

Niedozwolone jest działanie na niekorzyść pracowników oraz niedostosowywanie się do ustanowionych przez prawo zasad w tym zakresie. W miejscach pracy, w których korzysta się z maszyn i urządzeń różnego rodzaju niezbędne jest przeprowadzanie kontroli, a czasem także pewnych zmian.

Stare i uszkodzone maszyny stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz stanu całego otoczenia. To właśnie, dlatego każdy pracodawca, który posiada maszyny musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim wszystkie maszyny, które zostały nabyte przed 2003 rokiem muszą być poddane specjalnemu procesowi dostosowywania. Takie dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP ma na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz wprowadzenie nowych zasad.

Pierwszym krokiem jest tutaj zebranie pełnej dokumentacji danej maszyny, instrukcji obsługi, dokumentów o remontach i naprawach, informacjach o warunkach środowiskowych w danym miejscu pracy i innych. Następnie powołuje się wewnętrzny lub zewnętrzny zespół specjalistów, którzy na podstawie tych dokumentów mają ocenić stan maszyn oraz ich wpływ na miejsce pracy. Po zakończonej ocenie pracodawca musi wprowadzić wszelkie zalecone zmiany we własnym zakresie lub przy pomocy wyspecjalizowanej firmy.

Specjalistyczne maszyny takie jak ta, której zadaniem jest obróbka skrawaniem występują w wielu miejscach pracy i mogą stwarzać pewne zagrożenie jeśli nie spełniają wymagań. To właśnie, dlatego przeprowadzanie kontroli jak też stosowanie się do zasad i wymogów jest tak ważnym aspektem.

Więcej o ocenie bezpieczeństwa maszyn dowiesz się na http://www.teknomatik.pl/pl/certyfikacja-ce.html

Kontrola maszyn i wprowadzanie zmian

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *