ocena ryzyka maszyn

Proces tworzenia maszyn składa się z wielu etapów. Te etapy składają się z kolei z wielu czynności i procesów. Na wczesnym etapie następuje projektowanie maszyn, a dopiero później wszelkie działania związane z ich konstrukcją.

Przy projektowaniu maszyn konstruktorzy biorą pod uwagę wiele kryteriów, jednak jednymi z najważniejszych są te kryteria, które nastawione są na czynniki ekonomiczne, w szczególności na wydajność oraz efektywność pracy maszyny. Niemniej istotnym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa operatorowi maszyny, dlatego w procesie projektowania niezbędne jest przeprowadzenie takiego działania, jak ocena ryzyka maszyn.

Zakłada się, że jeżeli maszyna może stwarzać zagrożenie, to w bliższej lub dalszej przyszłości to zagrożenie wystąpi – dlatego należy je zminimalizować. Takie podejście przyczynia się do takiego projektowania maszyn, aby przy udziale wszelkich dostępnych środków technicznych oraz przy użyciu dostępnej w dzisiejszych czasach wiedzy zmniejszyć ryzyko wypadków do minimum. Środki bezpieczeństwa powinny być podejmowane na każdym etapie projektowania oraz użytkowania maszyn, zarówno przez projektantów, jak i przez operatorów – zapewnia to bezpieczeństwo podczas pracy i zapobiega ewentualnym wypadkom.

Ocena ryzyka oraz ocena zgodności maszyn z przewidywanymi założeniami to istotne elementy procesu projektowania oraz technologicznego procesu konstruowania maszyn przemysłowych, dzięki czemu zwiększa się wydajność ich pracy, bez ponoszenia ryzyka przez operatora.

Dowiedz się więcej o ocenie ryzyka maszyn na: teknomatik.pl.

Ocena ryzyka maszyn

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *