Przy produkcji urządzeń, które to będą wykorzystywane w przemyśle, w tym także w dużej mierze w inżynierii elektrycznej bardzo ważna jest ocena zgodności maszyn. W dużej mierze dotyczy to bezpieczeństwa, ale cały proces rozpoczyna się już zanim dany sprzęt trafi do swojego miejsca przeznaczenia, gdzie też pracownicy będą z niego korzystać. Tutaj zatem mówimy o zasadniczych wymaganiach maszyn, co ściśle określa rozporządzenie ministra gospodarki.

Pomijając jednak zasadnicze wymagania maszyn warto też wspomnieć o tych dotyczących niejako miejsca pracy. Wówczas to najbardziej istotne jest dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań. Te nie wiele mają wspólnego z producentem urządzeń; przynajmniej nie bezpośrednio. Należy tu wziąć pod uwagę bezpieczeństwo, jakie to w miejscu pracy musi sowim pracownikom zagwarantować pracodawca. Musimy jednak pamiętać, że mówimy tutaj o pracy na maszynach przeważnie przemysłowych, ale dotyczy to w zasadzie każdego urządzenia. Po części wiąże się to też z przestrzeganiem zasad BHP, oraz oceną zgodności maszyn.
Tutaj warto dodać, że w przypadku wymagań nazwanych tu zasadniczymi musimy wziąć pod uwagę oznakowanie maszyny. Nie sposób tu nie wspomnieć o oznaczeniu CE, które to jest deklaracją producenta, ewentualnie upoważnionego do tego celu przedstawiciela, że dana maszyna spełnia określone wymagania, a co za tym idzie również te dotyczące wymagań minimalnych. Zarówno jedne, jak i drugie muszą być zgodne, jako że są ściśle powiązane ze sobą. Pracodawca musi mieć tu świadomość, że jego obowiązkiem jest zapewnienie podwładnemu odpowiednich warunków pracy, przy odpowiednim sprzęcie.

Ocena zgodności maszyn

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *